بۈگۈنمۇ ئارتۇق ئىشلىدىم

يېقىندىن بېرى يېڭى يىللىق مال سېتىش پائالىيىتىنىڭ تەييارلىق ئىشلىرى بىلەن تولىمۇ ئالدىراش بولۇپ كەتتىم. بۈگۈنمۇ ساق تۆت سائەت ئارتۇق ئىشلەپتىمەن. باشقا چوڭ مەسىلىغۇ يوق، شۇ كۆز بەك چارچاپ كېتىدىكەن. ۋوردپرەسنىڭ 3.1 نەشرىنىڭ 2- سىناق نۇسخىسىنىمۇ سىناپ بولالمىدىم. شۇ پېتىلا تارقىتىپ تۇرىدىغان ئىشمىكىن، بەرىبىر سىناق نۇسخا بولغاندىكىن.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s